شبکه اقتصادی آفتاب::نرخ ها
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 10/21/2019 1:00:10 AM
Monday, October 21, 2019
قیمت ارزها ی آزاد (تومان) قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
قیمت ارزها ی بانکی / مرجع (ریال) قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
قیمت های سکه در بازار داخلی قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
قیمت ارزهای سنا قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
ds
نرخ بورس ونفت و انس‌های جهانی قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
ihome
نرخ سکه آتی قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
نرخ برابری ارزهای جهانی قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان
نرخ برابری ارزهای جهانی قیمت زنده تغییر بیشترین کمترین زمان