چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ 2/20/2019 9:49:38 PM
Wednesday, February 20, 2019
مقایسه رفتار شاخص کل و شاخص دلاری بورس تهران طی سالهای ۸۹ تا ۹۷
۱۳۹۷/۳/۹ | ۱۲
دیدگاه ها و نظرات :