شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 4/20/2019 5:50:43 AM
Saturday, April 20, 2019
مقایسه رفتار قیمت دلار و شاخص دلاری بورس تهران طی سالهای ۸۹ تا ۹۷
۱۳۹۷/۳/۹ | ۱۱
دیدگاه ها و نظرات :