شبکه اقتصادی آفتاب - تقویت تدریجی ارزش پول ملی برنامه اصلی بانک مرکزی است / تغییر اولویت ها به تولید و رشد اقتصادی در پی ثبات نسبی ارز
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:42:11 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

تقویت تدریجی ارزش پول ملی برنامه اصلی بانک مرکزی است / تغییر اولویت ها به تولید و رشد اقتصادی در پی ثبات نسبی ارز

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درپست اینستاگرام خود بااشاره به ثبات نسبی ایجاد شده دربازار ارز ، توجه جدی به تولید را مورد تاکید قرار داد.

زمان انتشار: شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹:۰۱


رییس کل بانک مرکزی بابیان اینکه تقویت تدریجی ارزش پول ملی از برنامه اصلی بانک مرکزی است، توجه جدی  بانک ها به نحوه تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را خواستار شد.

وی افزود توجه داشته باشیم اصلاح نظام بانکی که امری فوری است نباید ما را در مسیر تضعیف سیستم بانکی که ۹۰درصد تأمین مالی اقتصاد کشور را بدوش دارد، قراردهد. بلکهسیاست پولی در راستای تقویت این کارکرد تغییر یابد.

رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به باز شدن تدریجی کانال های مالی باکشورهایی که برداشت نفت از ایران را در این برهه خواهند داشت وقدردانی از عزم صادرکنندگان در برگرداندن ارزناشی از صادرات به چرخه اقتصاد ابراز امیدواری کرد که نیازهای وارداتی تولید کنندگان به سرعت تأمین گردد.

همتی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم درسخترین شرایط تحریمی ویک جنگ تمام عیار اقتصادی قرارداریم.

دیدگاه ها و نظرات :