شبکه اقتصادی آفتاب - نرخ تورم تولید کننده ۲۶.۹ درصد شد
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 10:20:49 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

نرخ تورم تولید کننده ۲۶.۹ درصد شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه۱۳۹۶ به‌میزان ۲۶.۹درصد افزایش یافته است.

زمان انتشار: شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۵:۰۱:۵۷


بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه1396 به‌میزان 26.9درصد افزایش یافته است. خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است: شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه 1397 به عدد 182.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش داشته است.

-  شاخص مذکور در آبان ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 63.3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

دیدگاه ها و نظرات :