شبکه اقتصادی آفتاب - آمار معاملات روزانه بورس کالا ۱۳۹۷/۷/۲۳
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 9/17/2019 5:18:55 AM
Tuesday, September 17, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

آمار معاملات روزانه بورس کالا ۱۳۹۷/۷/۲۳

زمان انتشار: دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۴:۵۶


طی معاملات روز جاری بورس کالا پالایش نفت تبریز  امروز 10000 تن  وکیوم باتوم با قیمت پایه 12,714 ریال(60 درصد کمتر از پایه قبلی) عرضه کرد،که با میانگین قیمت 32,660 ریال(157 درصد بالاتر از پایه)  و (4 درصد بالاتر از میانگین قیمت قبلی)معامله گردید و 500 تن سلاپس واکس با قیمت پایه 16227 ریال عرضه کرد که با قیمت پایه معامله گردید .  پالایش نفت بندرعباس  امروز 15000 تن  وکیوم باتوم با قیمت پایه 13,350 ریال(برابر با پایه قبلی)  در بورس کالا عرضه کرد،که با میانگین قیمت 37,436 ریال(180 درصد بالاتر از پایه)  و (2 درصد بالاتر از میانگین قیمت قبلی)معامله گردید و همچنین 1500 تن سلاپس واکس با قیمت پایه 16227 ریال عرضه کرد که با قیمت پایه ( 6 درصد پایین تر از قیمت معامله قبلی ) معامله گردید . نفت سپاهان نیز 690 تن روغن پایه SN500 را با قیمت پایه 39500 ریال عرضه کرد که با قیمت میانگین 56613 ( 43 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله گردید . همچنین پالایش نفت شیراز 200 تن  قیر MC250 را با قیمت پایه 21360 ریال عرضه کرد که 115 تن با قیمت پایه معامله شد .

طی معاملات امروز بورس کالا فولاد مبارکه اصفهان  31900 تن ورق گرمB  با قیمت پایه 36,163 ریال (9 درصد بالاتر ازپایه قبلی) عرضه کرد،که درنهایت با میانگین قیمت 41,240 ریال  ( 14درصد بالاتر از قیمت پایه و 3 درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی) معامله انجام شد . فولاد مبارکه 9020 تن ورق گرم C با قیمت پایه 33354 ریال عرضه کرد که با میانگین قیمت 37172 ریال معامله گردید . همچنین 10000 تن ورق سرد B با قیمت پایه 41235 ریال عرضه کرد که با قیمت میانگین 51851 ریال ( 26 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله گردید و 2800 تن ورق گالوانیزه G با قیمت پایه 54260 ریال عرضه کرد که با قیمت میانگین 70276 ریال ( 30 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله شد . فولاد  خوزستان  امروز 50000 تن شمش بلوم با قیمت پایه 31,531 ریال (10 درصد کمتر از پایه و قیمت معامله قبلی)  عرضه کرد،که 22000 تن با قیمت پایه معامله گردید.شرکت ملی صنایع مس ایران، 1500 تن مس مفتول با قیمت پایه 625,802 ریال(6 درصد بیشتر از پایه و قیمت معامله قبلی) عرضه کرد ، که 280 تن به قیمت پایه معامله گردید.همچنین 2000 تن مس کاتد با قیمت پایه 596002 ریال عرضه کرد که 40 تن با قیمت پایه معامله گردید .

پتروشیمی جم امروز  پلی پروپیلن نساجی HP552J نیز به حجم  576 تن با قیمت پایه 128,399  ریال (28 درصد بالاتر از پایه قبلی )عرضه کرد که با میانگین قیمت 165,755 ریال( 29 درصد بالاتر از پایه و 9 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی ) معامله گردید.پلی پروپیلن نساجی HP510L نیز به حجم 936 تن با قیمت پایه 96,741 ریال(14 درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه شد که با میانگین قیمت 102,632 ریال(6 درصد بالاتر از پایه و 5 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.پلی پروپیلن نساجی HP550J  نیز به حجم 600 و با قیمت پایه 96,741‌ریال عرضه شد که با میانگین قیمت 105,326‌ریال(9 درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.پتروشیمی شازند امروز پلی پروپیلن نساجی Hp552R به حجم 1100 تن با قیمت پایه 96,741 ریال(14 درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه کرد که با میانگین قیمت 99,782 ریال(3 درصد بالاتر از پایه و 2 درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید. همچنین پلی پروپیلن نساجی Z30S به حجم 400 تن با قیمت پایه 96,741 ریال عرضه کرد که با میانگین قیمت 99,474 ریال(3 درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.پتروشیمی آبادان نیز 500 تن  پلی وینیل کلراید S70 با قیمت پایه 105444 ریال ( 9 درصد بالاتر از قیمت پایه قبلی ) عرضه کرد که 240 تن با قیمت پایه معامله شد . پتروشیمی غدیر همچنین 300 تن پلی وینیل کلراید S65 با قیمت پایه 105444 ریال عرضه کرد که با قیمت پایه معامله گردید .

دیدگاه ها و نظرات :