شبکه اقتصادی آفتاب - آمار معاملات بورس کالای ایران ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 9/16/2019 5:30:44 AM
Monday, September 16, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

آمار معاملات بورس کالای ایران ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمان انتشار: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۵:۱۳


طی معاملات امروز بورس کالا مس کاتد شرکت ملی مس ایران با قیمت پایه 563092 ریال در حجم 300 تن به طور نقدی و بدون تغییر نسبت به معامله قبلی معامله شد.

پتروشیمی مارون  امروز 1100 تن منو اتیلن گلایکول با قیمت پایه 38,940 ریال(9 درصد بالاتر از پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت 41,129 ریال(6 درصد بالاتر از پایه و 11 درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید. پتروشیمی شازند امروز 352 تن منومر ونیل استات با قیمت پایه 47,127 ریال (7 درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه کرد که با میانگین قیمت 66,630‌ریال (41 درصد بالاتر از قیمت پایه و 47 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله شد. منو اتیلن گلایکول به حجم 407 تن با قیمت پایه 38,940 ‌ریال(9 درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه شد که با میانگین قیمت 52,291 ریال(34 درصد بالاتر از پایه و 7 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله شد.دی اتیلن گلایکول به حجم 220 تن با قیمت پایه 30,461 ریال(7 درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه شد که با میانگین قیمت 37,742‌ریال(24 درصد بالاتر از پایه و 6 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.دی اتانول آمین  به حجم 220 تن با قیمت پایه 56,883 ریال(17 درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه شد که با میانگین قیمت 66,656‌ریال(17 درصد بالاتر از پایه و 10 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید. دی اتیل هگزانول به حجم 990 تن با قیمت پایه 82,917‌ریال عرضه شد که با میانگین قیمت 134,157 ‌ریال(62 درصد بالاتر از پایه) معامله شد.پتروشیمی پارس 5016 تن استایرن منومر عرضه کرد که با میانگین قیمت 72411 ریال ( 22 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله گردید . همچنین پتروشیمی کرمانشاه 2000 تن اوره گرانول عرضه کرد که با میانگین قیمت 15557 ریال ( 41 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله شد . پتروشیمی فناوران نیز 782 تن اسید استیک عرضه کرد که با میانگین قیمت 49679 ریال ( 32 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله گردید .

طی معاملات امروز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا پالایش نفت بندرعباس  20000 تن  وکیوم باتوم با قیمت پایه 13,350 ریال(برابر با پایه قبلی)  عرضه کرد،که با میانگین قیمت 36,796 ریال(176 درصد بالاتر از پایه)  و (25 درصد بالاتر از میانگین قیمت قبلی) معامله گردید. نفت سپاهان نیز 690 تن روغن پایه (SN 500 ) و 506 تن اسلاک واکس سنگین 5% عرضه کرد که به ترتیب 56525 ریال ( 43 درصد بالاتر از قیمت پایه ) و 72750 ریال ( 38 درصد بالاتر از قیمت پایه ) معامله شدند .

 

دیدگاه ها و نظرات :