شبکه اقتصادی آفتاب - آمار معاملات بورس کالای ایران ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 9/17/2019 5:35:19 AM
Tuesday, September 17, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

آمار معاملات بورس کالای ایران ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

زمان انتشار: یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۹:۴۰


طی معاملات روز جاری در بورس کالا پتروشیمی خراسان 1000 تن آمونیاک (مایع) عرضه کرد که 560 تن با قیمت پایه ( 2.4 درصد بالاتر از قیمت معامله قبلی ) معامله گردید . پتروشیمی شیراز نیز 200 تن آمونیاک ( مایع) عرضه کرد که 90 تن با قمیت پایه معامله شد ، 500 تن اوره پریل با قیمت پایه 13125 ریال عرضه کرد که با قیمت پایه معامله گردید ، همچنین 300 تن اسید سیتریک عرضه کرد که 60 تن آن با قیمت پایه ( برابر با قیمت معامله قبلی ) معامله گردید .پتروشیمی کرمانشاه 200 تن آمونیاک ( مایع ) عرضه کرد که با قیمت پایه ( 2.4 درصد بالاتر از قیمت معامله قبلی ) معامله شد .

دیدگاه ها و نظرات :