شبکه اقتصادی آفتاب - آمار معاملات بورس کالای ایران ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:55:29 AM
Sunday, October 20, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

آمار معاملات بورس کالای ایران ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمان انتشار: سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۱:۱۶


ذوب آهن اصفهان امروز 5060 تن سبد تیرآهن 14 تا 18 عرضه کرد که با میانگین  قیمت 34,797 ریال (7 درصد بالاتر از پایه) معامله شد. سبد میلگرد مخلوط نیز به حجم 5060 و با قیمت پایه 36,588  ریال (4.3 درصد بالاتر از پایه قبلی) توسط این شرکت عرضه شد که با میانگین قیمت 37,014 ریال(1 درصد بالاتر از پایه) معامله گردید. فولاد خراسان امروز 4840 تن سبد میلگرد 14 تا 28 A3 عرضه کرد که با میانگین قیمت 38,355‌ ریال (3 درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.

 

پتروشیمی شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA به حجم 800 تن  عرضه کرد که با میانگین قیمت 94,963 ریال (100 درصد بالاتر از پایه و 16 درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.پلی اتیلن سنگین لوله مشکی به حجم 1000 تن  در بورس کالا عرضه که با میانگین قیمت 101,803(63درصد بالاتر از پایه و 42درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.پتروشیمی جم  1012 تن پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 عرضه که با میانگین قیمت 108,319 ریال (133 درصد بالاتر از پایه 16.5 درصد پایین تر از میانگین معامله قبلی ) معامله گردید. 1012 تن پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV عرضه که با میانگین قیمت 76,915 ریال( 63 درصد بالاتر از پایه) معامله شد. همچنین پلی اتیلن سنگین بادی BL3  نیز به حجم  1012 تن  عرضه که با میانگین قیمت 79,974 ریال( 50 درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.پتروشیمی مارون نیز 2398 تن پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N  در بورس کالا عرضه که با میانگین قیمت 93,034 ریال (53 درصد بالاتر از پایه ‌و 42.5 درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.1100 تن پلی اتیلن سنگین BL3 عرضه که با میانگین قیمت 79,106 ریال( 48 درصد بالاتر از پایه) معامله شد.

دیدگاه ها و نظرات :