شبکه اقتصادی آفتاب - روند شاخص کل بورس تهران و شاخص دلاری بورس تهران
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 10/22/2019 7:48:56 AM
Tuesday, October 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

روند شاخص کل بورس تهران و شاخص دلاری بورس تهران

زمان انتشار: سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶:۱۰


شاخص دلاری بورس تهران :

💢 تصویر زیر مقایسه شاخص کل بورس تهران و شاخص دلاری بورس را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می کنید شاخص دلاری در سه مرحله و در تاریخ های 97/5/8 و 97/6/14 و97/7/4 به  محدوده و کف 950 واحدی حمله کرده است.

💢 اما از عبور و شکست آن ناکام مانده و از این محدوده یک رالی صعودی را شروع کرده است و این بار قصد دارد مقاومت و سقف 1421 واحدی را که در تاریخ 97/5/16 ساخته است را تست کند.

💢 در صورت شکست این سقف  انتظار میرد شاهد یک رالی صعودی پایدار در شاخص دلاری باشیم. 
که در این صورت سناریو های زیر محتمل است:

1⃣ افت دلار و صعود شاخص کل 
2⃣ افت سریع تر دلار و کند تر  شاخص بورس 
3⃣ ثبات دلار و  رشد شاخص کل 

✔️ که در این میان گزینه 3 محتمل تر به نظر میرسد.

دیدگاه ها و نظرات :