شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل جامع گزارش ماهانه شلیا
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:15:19 AM
Sunday, October 20, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل جامع گزارش ماهانه شلیا

مقایسه مقدار تولید و فروش شلیا شهریور ۹۷ با مدت مشابه سال قبل نرخ و مبلغ فروش شرکت در یک نگاه

زمان انتشار: دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸:۲۰


جهت مشاهده تصویر با کیفیت بالا به سایر تصاویر مراجعه کنید.

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :