شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل جامع گزارش ماهانه شلیا
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ 8/23/2019 6:10:22 AM
Friday, August 23, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل جامع گزارش ماهانه شلیا

مقایسه مقدار تولید و فروش شلیا شهریور ۹۷ با مدت مشابه سال قبل نرخ و مبلغ فروش شرکت در یک نگاه

زمان انتشار: دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸:۲۰


جهت مشاهده تصویر با کیفیت بالا به سایر تصاویر مراجعه کنید.

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :