شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال ومعادن
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:12:02 AM
Sunday, September 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال ومعادن

تحلیل تکنیکال شرکت توسعه معادن و فلزات

زمان انتشار: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۱:۳۹


در نمودار تعدیل نشده ومعادن نظم جالبی دیده میشود.همانطور که مشاهده می کنید قیمت در این نماد تمامی شکافها  و گپها  قیمتی که بر اثر افزایش سرمایه و یا تقسیم سود ایجاد شده است را پر کرده است. چنانچه قیمت  بخواهد این نظم را حفظ کند رسیدن قیمت به محدوده 800 تومان دور از ذهن نیست .

دیدگاه ها و نظرات :