شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال خودرو
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 9/15/2019 9:53:49 AM
Sunday, September 15, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال خودرو

تحلیل تکنیکال شرکت ایران خودرو

زمان انتشار: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰:۴۰


نمودار زیر تحرکات قیمت را در تایم فریم هفتگی و در حالت لگاریتمی نشان میدهد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت در درون یک کانال صعودی قرار گرفته است. که قیمت برای بار  پنجم به کف این کانال واکنش نشان داده و یک رالی صعودی را شروع کرده است. 
اما هدف قیمت چه محدوده ای می تواند باشد؟
با استفاده از چنگال اندروز می توان افت و خیز قیمت را  محصور نمود. قیمت در هر اصلاح بر روی خط میانی قرار گرفته است و در هر صعود ابتدا به باند بالایی و سپس به خط هشدار اول رسیده است.  اکنون نیز چنانچه قیمت بخواهد رفتار گذشته خود را تکرار کند انتظارمیرود ابتدا قیمت خود را به باند بالایی و سپس به خط هشدار اول که محدوده 700 تومان است برساند.

دیدگاه ها و نظرات :