شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال رکیش
جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 4/19/2019 9:56:31 PM
Friday, April 19, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال رکیش

تحلیل تکنیکال شرکت کارت اعتباری کیش

زمان انتشار: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۲:۲۳


قیمت در نمودار کارت اعتباری کیش ( رکیش) یک الگوی فنجان شکل داده است. مقاومت 380 تومان  را شکسته و الگو را کامل و تایید کرده است . هدف الگو در محدوده 525 تومان قرار دارد.

 

دیدگاه ها و نظرات :