شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال رکیش
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 12/7/2019 8:02:07 AM
Saturday, December 7, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال رکیش

تحلیل تکنیکال شرکت کارت اعتباری کیش

زمان انتشار: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۲:۲۳


قیمت در نمودار کارت اعتباری کیش ( رکیش) یک الگوی فنجان شکل داده است. مقاومت 380 تومان  را شکسته و الگو را کامل و تایید کرده است . هدف الگو در محدوده 525 تومان قرار دارد.

 

دیدگاه ها و نظرات :