شبکه اقتصادی آفتاب - معاملات نیمایی یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو شد
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:37:17 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

معاملات نیمایی یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو شد

حجم معاملات در روز دوشنبه در سامانه نیما به یک میلیارد و۷۶۰ میلیون یورورسید.

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱:۳۲


به گزارش آفتاب مارکتس به نقل از تسنیم، نرخ نیما حدود 9100تومان به ازای هر یورو بود.  نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس درصرافی ها وسامانه نیما است معادل 9200تومان به ازای هر یورو شد. 

درحال حاضر 97درصد معاملات درنیماو سه درصد دربازارنقد صرافی ها است.

دیدگاه ها و نظرات :