شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال کهمدا
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:20:10 AM
Sunday, September 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال کهمدا

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷:۲۳


قیمت در این نماد بعد از یک رالی صعودی قوی در درون یک کانال افقی قرار گرفته و در حال نوسان است. شکست  مقاومت و سقف این کانال می تواند تریگر مناسبی برای پوزیشن خرید باشد.

دیدگاه ها و نظرات :