شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال کهمدا
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 4/23/2019 9:08:53 PM
Tuesday, April 23, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال کهمدا

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷:۲۳


قیمت در این نماد بعد از یک رالی صعودی قوی در درون یک کانال افقی قرار گرفته و در حال نوسان است. شکست  مقاومت و سقف این کانال می تواند تریگر مناسبی برای پوزیشن خرید باشد.

دیدگاه ها و نظرات :