شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال کهمدا
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ 7/19/2019 4:01:24 PM
Friday, July 19, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال کهمدا

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷:۲۳


قیمت در این نماد بعد از یک رالی صعودی قوی در درون یک کانال افقی قرار گرفته و در حال نوسان است. شکست  مقاومت و سقف این کانال می تواند تریگر مناسبی برای پوزیشن خرید باشد.

دیدگاه ها و نظرات :