شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال دسینا
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 9/15/2019 9:48:13 AM
Sunday, September 15, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال دسینا

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵:۳۱


قیمت در  نماد دسینا در استانه شکست خط روند نزولی خود قرار دارد. می توان با شکست خط روند و خروج قیمت از روند نزولی وارد معامله خرید شد .

دیدگاه ها و نظرات :