شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال دسینا
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 4/23/2019 9:37:25 PM
Tuesday, April 23, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال دسینا

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵:۳۱


قیمت در  نماد دسینا در استانه شکست خط روند نزولی خود قرار دارد. می توان با شکست خط روند و خروج قیمت از روند نزولی وارد معامله خرید شد .

دیدگاه ها و نظرات :