شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال دسانکو
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:15:31 AM
Sunday, September 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال دسانکو

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۹:۴۰


قیمت در انتهای یک موج نزولی یک الگوی برگشتی کف دوقلو شکل داده است می توان در این نماد با حد ضرر اخرین کف  به دنبال فرصت خرید بود.

دیدگاه ها و نظرات :