شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۱۲ شهریور ماه)
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ 1/19/2019 12:07:39 AM
Saturday, January 19, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۱۲ شهریور ماه)

زمان انتشار: دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲:۲۱


آنچه در این گزارش خواهید خواند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت به همراه تحلیل بازارها.

 

فایل گزارش این هفته را از اینجا دریافت نمایید.

دیدگاه ها و نظرات :