شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۱۲ شهریور ماه)
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ 11/17/2018 6:41:10 AM
Saturday, November 17, 2018

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۱۲ شهریور ماه)

زمان انتشار: دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲:۲۱


آنچه در این گزارش خواهید خواند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت به همراه تحلیل بازارها.

 

فایل گزارش این هفته را از اینجا دریافت نمایید.

دیدگاه ها و نظرات :