شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال توریل
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 9/15/2019 9:30:59 AM
Sunday, September 15, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال توریل

زمان انتشار: دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵:۱۸


قیمت در این نماد حمایت خود را در محدوده 128 تومان تثبیت کرده است و بعد شروع اصلاح فرسایشی خود هرگز زیر این سطح نرفته است. اما برای اینکه قیمت در رالی صعودی قرار بگیرد و یک حرکت پایدار را شروع کند باید بتواند مقاومت داینامیک خود را در محدوده 190 تومان از پیش روی بردارد.در غیر این صورت بین محدوده حمایتی و مقاومتی نوسان خواهدکرد. تا با نزدیک شدن به انتهای تراکم  تعیین مسیر کند.

دیدگاه ها و نظرات :