شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال تکشا
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:09:02 AM
Sunday, September 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال تکشا

زمان انتشار: دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۳:۰۳


تکشا در تایم فریم هفتگی بر روی یک حمایت قوی قرار گرفته است.از طرفی در تایم فریم روزانه آرایش برگشتی به خود گرفته است. شاید نتوان این آرایش را به عنوان یک الگوی سروشانه معکوس ایده آل قبول کرد چرا که هارمونی زمانی میان شانه چپ و راست بر قرار نیست. اما قیمت کف جدید نساخته است اما توانسته سقف جدید بسازد که می تواند نشانه ای از شروع یک روند صعودی در نماد باشد.

دیدگاه ها و نظرات :