شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۵ شهریور ماه)
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ 7/20/2019 3:54:27 PM
Saturday, July 20, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۵ شهریور ماه)

زمان انتشار: دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۸:۰۴


آنچه در این گزارش خواهید خواند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت به همراه تحلیل بازارها.

 

فایل گزارش این هفته را از اینجا دریافت نمایید.

دیدگاه ها و نظرات :