شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۵ شهریور ماه)
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ 9/25/2018 7:26:50 AM
Tuesday, September 25, 2018

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۵ شهریور ماه)

زمان انتشار: دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۸:۰۴


آنچه در این گزارش خواهید خواند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت به همراه تحلیل بازارها.

 

فایل گزارش این هفته را از اینجا دریافت نمایید.

دیدگاه ها و نظرات :