شبکه اقتصادی آفتاب - نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ 3/24/2019 6:18:38 AM
Sunday, March 24, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمان انتشار: یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۴:۵۱


مشاهده تصویر با کیفیت بالا در سایر تصاویر

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :