شبکه اقتصادی آفتاب - نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ 5/22/2019 9:45:11 PM
Wednesday, May 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمان انتشار: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲:۱۲


مشاهده تصویر با کیفیت بالا در سایر تصاویر

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :