شبکه اقتصادی آفتاب - نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 8/19/2019 1:19:18 PM
Monday, August 19, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمان انتشار: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲:۱۲


مشاهده تصویر با کیفیت بالا در سایر تصاویر

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :