شبکه اقتصادی آفتاب - نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 8/19/2019 1:18:38 PM
Monday, August 19, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زمان انتشار: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴:۳۰


مشاهده تصویر با کیفیت بالا در سایر تصاویر

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :