شبکه اقتصادی آفتاب - نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ 3/21/2019 6:34:19 AM
Thursday, March 21, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمان انتشار: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱:۱۵


مشاهده تصویر با کیفیت بالا در سایر تصاویر

سایر تصاویر:
دیدگاه ها و نظرات :