شبکه اقتصادی آفتاب - قسمت سوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:12:58 AM
Sunday, October 20, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

قسمت سوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا

نحوه محاسبه GDP و صنایع تاثیر گذار بر GDP کانادا

زمان انتشار: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲:۳۱


دیدگاه ها و نظرات :