شبکه اقتصادی آفتاب - قسمت سوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ 8/23/2019 6:07:44 AM
Friday, August 23, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

قسمت سوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا

نحوه محاسبه GDP و صنایع تاثیر گذار بر GDP کانادا

زمان انتشار: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲:۳۱


دیدگاه ها و نظرات :