شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۹ مرداد ماه)
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ 11/20/2019 3:02:51 PM
Wednesday, November 20, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی (۹ مرداد ماه)

زمان انتشار: سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶:۳۷


آنچه در این گزارش خواهید خواند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت به همراه تحلیل بازارها.

 

فایل گزارش این هفته را از اینجا دریافت نمایید.

دیدگاه ها و نظرات :