شبکه اقتصادی آفتاب - کاربران فعال توییتر نسبت به ماه قبل کاهش یافتند
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 11/11/2019 3:22:59 PM
Monday, November 11, 2019

توییتر گزارش فصل دوم خود را منتشر کرد

کاربران فعال توییتر نسبت به ماه قبل کاهش یافتند

زمان انتشار: جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۱:۴۱


کاربران فعال توییتر نسبت به ماه قبل کاهش یافتند

جزییات گزارش فصلی این شرکت بدین گونه اعلام شد:

 

درآمد به ازای هر سهم: 17 سنت


درآمد کل: 711 میلیون دلار


تعداد کاربران فعال ماهیانه: 335 میلیون نفر

 

باید توجه داشت که ماه قبل تعداد کاربران فعال 336 میلیون نفر بود. لذا شاهد کاهش تعداد کاربران فعال این شرکت هستیم. این کاهش ناشی از بهبود وضعیت سلامت پلتفرم برای حفظ امنیت حریم خصوصی کاربران عنوان شده است که ناشی از مقررات اتحادیه اروپا برای محافظت از اطلاعات مصرف کننده بوده است.


میزان درآمد 24 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.


میزان درآمد حاصل از تبلیغات معادل 601 میلیون بوده که رشدی 23 درصدی را ثبت کرده است.

دیدگاه ها و نظرات :