شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال شیران
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:11:26 AM
Sunday, September 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال شیران

زمان انتشار: سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰:۵۷


رفتار قیمت را در این نماد می توان از مرداد ماه 92 تا کنون در درون یک کانال صعودی مدل کرد. 4 تماس و واکنس در سقف و دو تماس و واکنش در کف نشان از حساس بودن بازار به کانال ترسیمی دارد. اما اکنون قیمت بعد از واکنش به سقف کانال گارد نزولی گرفته است. و در سه کندل نزولی با شیب زیاد در حال افت است که این ارایش ریزشی  ورود به معامله خرید را در این نماد پر ریسک کرده است. در  هر حال در محدوده قیمتی 260 تومان یک سطح حمایتی قوی در تلاقی با کف کانال ایجاد شده است که می تواند مانعی برای افت بیشتر قیمت از این سطح شود.

دیدگاه ها و نظرات :