شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال ریشمک
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:44:12 AM
Sunday, October 20, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال ریشمک

به نظر میرسد قیمت در این نماد در حال ساختن یک ساختار سه موجی ABC است. که اکنون در حال کامل کردن ریز موجهای موج C است.

زمان انتشار: سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷:۱۰


به نظر میرسد قیمت در این نماد در حال ساختن یک ساختار سه موجی ABC است. که اکنون در حال کامل کردن ریز موجهای موج C است. همانطور که در تصویر نشان داده شده است هدف این موج در محدوده 2100 تومان قرار گرفته اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که هنوز مشخص نیست که موج 4 از موج C به اتمام رسیده است  یا نه. اما بهتر است این محدوده قیمتی را به دقت زیر نظر گرفته و با حد ضرر اخرین کف قیمتی به دنبال تریگر خرید باشیم.

 

 

 

دیدگاه ها و نظرات :