شبکه اقتصادی آفتاب - وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ 5/22/2019 10:51:49 PM
Wednesday, May 22, 2019

آفتاب مارکتس

وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد

کاهش وجه تضمین آتی سکه پس از مدتها در بازار آتی سکه بورس کالا

زمان انتشار: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱:۵۹


کاهش مقدار وجه تضمین آتی سکه

 

دیدگاه ها و نظرات :