شبکه اقتصادی آفتاب - وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ 1/19/2019 12:04:20 AM
Saturday, January 19, 2019

آفتاب مارکتس

وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد

کاهش وجه تضمین آتی سکه پس از مدتها در بازار آتی سکه بورس کالا

زمان انتشار: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱:۵۹


کاهش مقدار وجه تضمین آتی سکه

 

دیدگاه ها و نظرات :