شبکه اقتصادی آفتاب - وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 8/19/2019 2:26:45 PM
Monday, August 19, 2019

آفتاب مارکتس

وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد

کاهش وجه تضمین آتی سکه پس از مدتها در بازار آتی سکه بورس کالا

زمان انتشار: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱:۵۹


کاهش مقدار وجه تضمین آتی سکه

 

دیدگاه ها و نظرات :