شبکه اقتصادی آفتاب - وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ 3/22/2019 3:55:54 PM
Friday, March 22, 2019

آفتاب مارکتس

وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد

کاهش وجه تضمین آتی سکه پس از مدتها در بازار آتی سکه بورس کالا

زمان انتشار: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱:۵۹


کاهش مقدار وجه تضمین آتی سکه

 

دیدگاه ها و نظرات :