شبکه اقتصادی آفتاب - وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 10/22/2019 7:39:17 AM
Tuesday, October 22, 2019

آفتاب مارکتس

وجه تضمین آتی سکه کاهش میابد

کاهش وجه تضمین آتی سکه پس از مدتها در بازار آتی سکه بورس کالا

زمان انتشار: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱:۵۹


کاهش مقدار وجه تضمین آتی سکه

 

دیدگاه ها و نظرات :