شبکه اقتصادی آفتاب - تمرکز بازار جهانی بر انتشار آمار تورم ماه ژوئن
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ 3/21/2019 7:27:21 AM
Thursday, March 21, 2019

آفتاب مارکتس

تمرکز بازار جهانی بر انتشار آمار تورم ماه ژوئن

زمان انتشار: پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸:۴۷


امروز ساعت 5 به وقت تهران شاخص تورم مصرف کننده آمریکا منتشر می شود. شاخص CPI از مهمترین شاخص های مورد بررسی فدرال رزرو برای تصمیم گیری پیرامون افزایش نرخ بهره می باشد. افزایش سرعت رشد تورم مصرف کننده باعث تسریع در افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزو خواهد شد.

 

اما وضعیت تورم امریکا به چه صورت است؟

 

وضعیت تورمی ماه ژوئن

در حال حاضر اقتصاددانان پیش بینی می کنند تورم مصرف کننده این ماه یعنی CPI و همچنین هسته تورم CORE CPI که قیمت غذا و انرژی را شامل نمی شود، معادل 0.2 درصد رشد نماید که رشد سالانه هسته تورمی معادل 2.3 درصد خواهد شد.

با توجه به اینکه نشانه ای از افزایش نرخ دستمزدها در ماه قبل دیده نشد، انتظار نمی رود که سرعت رشد تورم بیش از قبل باشد. هفته پیش آمار منتشر از میانگین نرخ دستمزدها را داشتیم که بدتر از انتظار بود و 0.2 درصد گزارش شد در حالی که انتظار رشد 0.3 درصدی می رفت. همچنین نرخ بیکاری با 0.2 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 4 درصد رسید که باز هم بدتر از انتظار بود. اما باید گفت که نرخ بیکاری آمریکا همچنان در کمترین سطح چند دهه اخیر است.

همانطور که در نمودار دیده می شد، علت اصلی رشد تورم مصرف کننده در آمریکا طی یکسال اخیر ناشی از بخش انرژی بوده است. در بخش انرژی نیز، بخش کامودیتی شما نفت و گاز عامل اصلی این رشد محسوب می شوند.

وضعیت تورمی در میان مدت

اما به تدریج امکان این وجود دارد که طی ماه های بعدی شاهد افزایش نرخ تورم باشیم چرا که تعرفه های کار خود را خواهند کرد. به عنوان مثال اعمال تعرفه 20 درصدی بر ماشین های ظرفشویی در ماه زانویه باعث افزایش 18 درصدی قیمت آن در می ماه نسبت به مارچ شده است که این اولین موضوع برای اولین بار از سال 2012 تا کنون می باشد. لذا در مجموع می توان انتظارتسریع رشد قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا را نسبت به روندهای قبل از جنگ تجاری و اعمال تعرفه های آمریکا و چین بر همدیگر داشت.

 

 

دیدگاه ها و نظرات :