شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال سکه امامی
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ 11/18/2019 9:51:19 AM
Monday, November 18, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال سکه امامی

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲:۵۵


بعد از عدم موفقیت خریداران در شکست سقف قیمتی در سکه امامی در محدوده 3035000 تومان این باز نوبت به فروشندگان رسیده تا قدرت خود را در شکست کف 2700000 تومان امتحان کنند. در تصویر حمله فروشندگان به کف قیمتی مشخص است. چنانچه  این حمله موفقیت امیز باشد شاهد افت بیشتر قیمت و تخلیه حباب سکه خواهیم بود. هدف 2300000 تومانی برای این موج ریزشی دور از انتظار نیست.

دیدگاه ها و نظرات :