شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ 12/9/2019 11:16:39 PM
Monday, December 9, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی

زمان انتشار: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷:۵۷


آنچه در این گزارش خواهید خواهند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت

دانلود در لینک زیر

Link File

دیدگاه ها و نظرات :