شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:46:08 AM
Sunday, September 22, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی

زمان انتشار: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷:۵۷


آنچه در این گزارش خواهید خواهند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت

دانلود در لینک زیر

Link File

دیدگاه ها و نظرات :