شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ 1/16/2019 12:01:32 PM
Wednesday, January 16, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی

زمان انتشار: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷:۵۷


آنچه در این گزارش خواهید خواهند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت

دانلود در لینک زیر

Link File

دیدگاه ها و نظرات :