شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش هفتگی بازار کامودیتی
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ 3/21/2019 7:10:22 AM
Thursday, March 21, 2019

اختصاصی آفتاب مارکتس

گزارش هفتگی بازار کامودیتی

زمان انتشار: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷:۵۷


آنچه در این گزارش خواهید خواهند:
 

تغییرات قیمتی انواع فلزات اساسی، فلزات آهنی، پتروشیمی، دریایی، سلولزی، گاز و نفت

دانلود در لینک زیر

Link File

دیدگاه ها و نظرات :