شبکه اقتصادی آفتاب - نرخ واقعی تورم ایران چند درصد است؟!
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 9/17/2019 5:19:27 AM
Tuesday, September 17, 2019

آفتاب مارکتس

نرخ واقعی تورم ایران چند درصد است؟!

انتشار تورم واقعی ایران با شاخص های اقتصادی توسط استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور از مقامات ارشد در موسسه کاتو در واشنگتن

زمان انتشار: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵:۴۴


پروفسور Steve H. Hanke استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور و از مقامات ارشد در موسسه کاتو (از موسسات تینک تنک یا همان موسسات تحقیقاتی پیرامون مسائل اجتماعی) در واشنگتن میباشد. وی در صفحه توییتر شخصی خود قسمتی از تحقیقات پیرامون تورم کشورهایی همچون ایران را منتشر میکند.

طبق آخرین تخمین منتشر شده این استاد دانشگاه (تاریخ یکم ماه جون 2018)، تورم واقعی ایران به 78.5 درصد رسیده است. معیار اندازه گیری نرخ تورم نیز قیمت دلار در بازار سیاه ایران و فرمول برابری قدرت خرید PPP بوده است. این در حالی است که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه توسط دولت  7.9 درصد اعلام میشود. 

در رتبه بندی شاخص Hanke’s Annual Misery Index (معیاری برای اندازه گیری وضعیت خوب یا بد اقتصادی کشورها) که در نتیجه مقایسهای از رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بیکاری میباشد، ایران در ماه فوریه رتبه یازدهمین کشور به لحاظ شرایط بد اقتصادی را داشته است. اما طبق تخمینهای جدید وی نرخ تورم توسط وی ایران به رتبه سوم بعد از ونزوئلا و سوریه تنزل مییابد.

ناگفته نماند که مشخص نبودن سال پایه محاسبات یکی از ابهامات جدی تخمینهای وی به شمار میرود. به عنوان مثال نرخ دلار سال 1396 طبق روش PPP با سال پایه 1357 معادل 2565 تومان محاسبه میشود اما اگر سال پایه برای همین سال را 1381 در نظر بگیریم (سالی که نظام ارزی تک نرخی شد و از این سال به بعد تورم انباشته شکل گرفت) نرخ دلار 7777 تومان باید باشد. لذا این تفاوت بسیار زیاد نشان از اهمیت بالای سال پایه در محاسبات دارد.

دیدگاه ها و نظرات :