شبکه اقتصادی آفتاب - نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 1/18/2019 11:13:53 PM
Friday, January 18, 2019

آفتاب مارکتس

نمودار اسپرد سررسیدهای آتی سکه

اختصاصی تیم تحلیل آفتاب مارکتس

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶:۳۹


 

 

 

دیدگاه ها و نظرات :