شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال کتوکا
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ 10/18/2018 2:38:55 PM
Thursday, October 18, 2018

آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال کتوکا

قیمت در نماد کتوکا بعد از بازدهی۸۷ درصدی در مدت ۴۳ هفته در یک موج صعودی در فاز اصلاح قرار گرفته و بعد از گذشت ۸۹ هفته ۷۸ درصد از مسیر صعود را اصلاح کرده است. که این اصلاح را می توان در درون یک کانال نزولی مدل کرد. اکنون قیمت در مسیر سقف کانال قرار گرفته است چنانچه موفق بک شسکت و خروج از کانال نزولی شود احتمال صعود تا محدوده ۴۶۰ تومان به دشت قوت خواهد گرفت. حد ضرر این تحلیل در محدوده ۲۱۵ تومان و کف کانال نزولی قرار دارد.

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱:۲۸


دیدگاه ها و نظرات :