شبکه اقتصادی آفتاب - اینفوگرافیک‌ | صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 12/15/2018 2:21:13 AM
Saturday, December 15, 2018

آفتاب مارکتس

اینفوگرافیک‌ | صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷

صادرات نفت ایران که از ارکان اصلی اقتصاد ایران است در سال ۲۰۱۷ با توجه به اطلاعات فوق به این صورت بوده است که بیش از ۵۰ درصد از مشتریان نفت ایران خریداران آسیایی هستند و...

زمان انتشار: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۰:۵۵


دیدگاه ها و نظرات :