شبکه اقتصادی آفتاب - اینفوگرافیک | سهم ایران از بازار جهانی سیمان
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:25:06 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

اینفوگرافیک | سهم ایران از بازار جهانی سیمان

سهم ایران از بازار جهانی سیمان چقدر است؟ در ادامه می توانید اینفوگرافیک مربوط به سهم ایران از بازار حهانی سیمان را ببینید...

زمان انتشار: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱:۲۳


دیدگاه ها و نظرات :