شبکه اقتصادی آفتاب - گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان؛ سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 9/17/2019 5:19:40 AM
Tuesday, September 17, 2019

آفتاب مارکتس

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان؛ سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زمان انتشار: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹:۴۲مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان با حضور بیش از 91 درصد سهامداران برگزار شد. 
از مهمترین موارد مطرح شده در مجمع:
- باتوجه به اینکه پتروشیمی خراسان تامین کننده بیش از 10 درصد از نیاز کشور به اوره می باشد و همچنین الزام دولت مبنی بر فروش محصولات به نرخ دولتی، شرکت در حال پیگیری آزادسازی نرخ فروش محصولات می باشد.
- از مهمترین مقاصد صادراتی شرکت، کشورهای عراق و افغانستان هستند که براساس مصوبه دولت فروش محصولات به این کشورها مشمول نرخ دلار 4200 تومانی نمی باشد بلکه براساس نرخ دلار بازار آزاد محاسبه می گردد.
- طرح های تولیدی اوره ای بسیاری در کشورهای همسایه راه اندازی شده اما فاقد توانایی رقابت کیفی با اوره پتروشیمی خراسان هستند.
- طرحهای توسعه شرکت تنها در حد مطالعات اولیه پیش روی داشته بعبارتی، تاکنون درخصوص اجرای این طرح توافقات لازم صورت نگرفته است. شایان ذکر است امکان انتقال طرح به شرکت مستقل دیگری از طرف سهامداران اصلی شرکت وجود دارد.
در پایان این مجمع با تقسیم سود 140 تومانی خاتمه یافت.

دیدگاه ها و نظرات :