شبکه اقتصادی آفتاب - شاخص کل
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ 8/23/2019 6:19:22 AM
Friday, August 23, 2019

آفتاب مارکتس

شاخص کل

شاخص کل که از محدوده ۹۹۶۰۰ واحد شروع به ریزش کرده بود ...

زمان انتشار: جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۷:۵۱


دیدگاه ها و نظرات :