شبکه اقتصادی آفتاب - شاخص کل
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:23:42 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

شاخص کل

شاخص کل که از محدوده ۹۹۶۰۰ واحد شروع به ریزش کرده بود ...

زمان انتشار: جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۷:۵۱


دیدگاه ها و نظرات :