شبکه اقتصادی آفتاب - تعداد سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به تفکیک سررسید ها
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ 3/24/2019 5:56:09 AM
Sunday, March 24, 2019

آفتاب مارکتس

تعداد سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به تفکیک سررسید ها

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۷:۱۴


 

امسال در اردیبهشت، تیر، مهر، آبان، بهمن و اسفند بیش از ۵۰۰ هزار سکه به بازار وارد می‌شود.

دیدگاه ها و نظرات :