شبکه اقتصادی آفتاب - تعداد سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به تفکیک سررسید ها
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ 1/16/2019 11:03:59 AM
Wednesday, January 16, 2019

آفتاب مارکتس

تعداد سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به تفکیک سررسید ها

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۷:۱۴


 

امسال در اردیبهشت، تیر، مهر، آبان، بهمن و اسفند بیش از ۵۰۰ هزار سکه به بازار وارد می‌شود.

دیدگاه ها و نظرات :