شبکه اقتصادی آفتاب - تعداد سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به تفکیک سررسید ها
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 8/19/2019 1:18:22 PM
Monday, August 19, 2019

آفتاب مارکتس

تعداد سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به تفکیک سررسید ها

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۷:۱۴


 

امسال در اردیبهشت، تیر، مهر، آبان، بهمن و اسفند بیش از ۵۰۰ هزار سکه به بازار وارد می‌شود.

دیدگاه ها و نظرات :