شبکه اقتصادی آفتاب - مقایسه میانگین قیمت دلار براساس دارائیهای ارزشمند با "قیمت دلار در بازار آزاد"
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:27:26 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

مقایسه میانگین قیمت دلار براساس دارائیهای ارزشمند با "قیمت دلار در بازار آزاد"

زمان انتشار: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶:۴۸


دیدگاه ها و نظرات :