شبکه اقتصادی آفتاب - مقایسه میانگین قیمت دلار براساس دارائیهای ارزشمند با "قیمت دلار در بازار آزاد"
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ 8/23/2019 6:23:23 AM
Friday, August 23, 2019

آفتاب مارکتس

مقایسه میانگین قیمت دلار براساس دارائیهای ارزشمند با "قیمت دلار در بازار آزاد"

زمان انتشار: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶:۴۸


دیدگاه ها و نظرات :