شبکه اقتصادی آفتاب - دلار استرالیا تحت تاثیر چه عواملی افت نموده است؟
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ 8/23/2019 7:31:19 AM
Friday, August 23, 2019

آفتاب مارکتس

دلار استرالیا تحت تاثیر چه عواملی افت نموده است؟

عومل و اخبار تاثیرگذار بر ارزش دلار استرالیا

زمان انتشار: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷:۲۸


 
 
 
 
 
دیدگاه ها و نظرات :