شبکه اقتصادی آفتاب - دلار استرالیا تحت تاثیر چه عواملی افت نموده است؟
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 10:27:11 AM
Sunday, October 20, 2019

آفتاب مارکتس

دلار استرالیا تحت تاثیر چه عواملی افت نموده است؟

عومل و اخبار تاثیرگذار بر ارزش دلار استرالیا

زمان انتشار: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷:۲۸


 
 
 
 
 
دیدگاه ها و نظرات :