شبکه اقتصادی آفتاب - افت ۲۰۰ هزار تومانی سکه امکان پذیر است؟!
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 10/22/2019 7:11:42 AM
Tuesday, October 22, 2019

آفتاب مارکتس

افت ۲۰۰ هزار تومانی سکه امکان پذیر است؟!

زمان انتشار: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳:۵۱تصویر زیر تغییرات قیمت سکه در بازه روزانه را نشان میدهد. قیمت بعد از ثبت 2200000 تومان آهنگ نزولی گرفت و سقف خود را در این محدوده ثبت کرد و از این محدوده تا 1900000 تومان عقب نیشینی کرد( موج A) و سپس بار دیگر شانس خود را برای ثبت سقف بالاتر امتحان کرد که نتوانست به عددی بهتر از 2110000 تومان دست پیدا کند و تنها 61.8 درصد از ریزش خود را جبران کرد(موجB) و از این محدوده بار دیگر گارد نزولی به خود گرفته و شروع به ریزش کرده است. به نظر میرسد قیما در حال ساختن یک اصلاح سه موجی به صورت ABCz است که  اکنون در موج C از این اصلاح قرار داریم. اما هدف این موج کجا می تواند باشد؟  چنانچه قیمت از کف 1900000 تومان عبور کند از انجا که یک اصلاح 61.8 درصدی را تجربه کرده است انتظار میرود تا محدوده 161.8 درصد اصلاح خود، به حرکت نزولیش ادامه دهد. که محدوده 1750000 تومان خواهد بود. همچنین اگر بخواد همان میزان ریزش موج A را ار دیگر تکرار کند و الگوی AB=CD بسازد  باز هم همان محدوده  1750000 تومان خواهد بود. 
لذا افت 200000 تومانی قیمت سکه دور از ذهن نخواهد بود.

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :