شبکه اقتصادی آفتاب - پیش بینی گروه مطالعه بین المللی مس از قیمت سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 9/16/2019 5:27:33 AM
Monday, September 16, 2019

آفتاب مارکتس

پیش بینی گروه مطالعه بین المللی مس از قیمت سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

زمان انتشار: شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۶:۳۱


پس از کاهش 1.5 درصدی سطح تولیدات مس معادن جهان در سال 2017 ناشی از اختلالات در عرضه و عدم ورود ظرفیت‌های پروژه‌های جدید معادن به بازار، انتظار می‌رود میزان تولیدات امسال با رشدی معادل 3 درصد همراه گردد.

·       بخش بزرگی از این رشد تولید در سال 2018 ناشی از بازگشت میزان تولیدات محدود شده مس در سال 2017 علی الخصوص از سوی شیلی و اندونزی خواهد بود.

·       در هر حال تولیدات سال 2018 از بازگشت مجدد تولیداتی که به طور موقتی متوقف شده بود (تولیدات در DRC و زامبیا) و همچنین ورود تولید چند پروژه جدید منتفع خواهد شد.

·       رشد تولید کنسانتره و همچنین استخراج با حلال و فن آوری الکترووینینگ (SX-EW) یکسان خواهد بود. کنسانتره نیز از بازگشت تولیدات معادنی همچون Escondida و Grasberg منتفع خواهد شد.

·       انتظار می‌رود میزان تولیدات در سال 2019 تغییر چندانی نکند. رشد حاصل از گسترش ظرفیت‌ها و یا ایجاد پروژه‌های جدید ثابت خواهد بود چرا که بعضی از کشورها تصمیم به کاهش ظرفیت‌ها دارند.

انتظار می‌رود میزان مس تصفیه شده در جهان در سال 2018 معادل 4 درصد رشد کند و این رشد در سال 2019 کمتر و تنها 1 درصد خواهد بود.

·       در سال 2017، تعدادی از برنامه‌های تولیدی واحدهای ذوب سازی به طور برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده کاهش یافت و همچنین برنامه‌های SX-EW باعث کاهش تولیدات تصفیه اولیه شد ( به خصوص در کشورهای چیلی، ژاپن و آمریکا) و این موضوع باعث شد تا رشد تولیدات این بخش در سال 2017 تنها 0.7 درصد باشد.

·       در سال 2018، انتظار می‌رود که تولید تصفیه شده الکترولیتی محدود شده در سال قبلی به همراه از سر گیری تولیدات SX-EW که به طور موقتی از تولیدات خارج و یا محدود شده بود، باعث رشد 5.5 درصدی در تولید ثانویه تصفیه شده (از ضایعات) شود.

·       چین بزرگترین رشد تولیدات تصفیه شده جهان در سال 2018 و 2019، و پس از آن، DRC (جمهوری دموکراتیک کنگو) خواهد داشت.

·       پس از کاهش 2 درصدی تولیدات تصفیه شده چین در سال 2017 انتظار می‌رود این تولیدات در سال جدید به چرخه بازگردد.

·       در سال 2019، انتظار می رود که رشد تولید تصفیه شده در جهان کاهش یابد، زیرا رشد در تولید تصفیه شده الکترولیتی به دلیل محدودیت در دسترس بودن کنسانتره محدود می شود.

انتظار می رود استفاده از مس تصفیه شده جهان معادل 3 درصد در سال 2018 و همچنین 2/2 درصد در سال 2019 افزایش یابد:

·       انتظار می رود رشد پایدار در تقاضای مس ادامه یابد، زیرا مس برای فعالیت اقتصادی و جوامع مدرن ضروری است. توسعه زیرساخت در کشورهای عمده مانند چین و هند و روند جهانی به سوی انرژی پاک تر همچنان به حمایت از رشد تقاضای مس کمک خواهد کرد.

·       قدرت اقتصاد جهان با چشم انداز رشد پایدار در هر دو سال 2018 و 2019 بهبود یافته است.

·       چشم انداز بهتر اقتصادهای جهانی و چینی در مقایسه با پیش بینی های ماه اکتبر گذشته، منجر به بازبینی تخمین رشد استفاده تصفیه شده جهان در سال 2018 و 2019 شده است.

·       چین همچنان بزرگترین مشارکت در رشد جهانی استفاده از مس را خواهد داشت. انتظار می رود تقاضای ظاهری در چین در سال 2018 حدود 3.5 درصد و در سال 2019 معادل 2.5 درصد افزایش یابد، که اساسا هم راستا با تخمین‌های سایر تحلیلگران پیرامون رشد تقاضای واقعی تعیین شده است.

·       چشم انداز اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده همچنان مثبت است. انتظار می رود پس از رشد اندک نیم درصدی در سال 2017، مصرف جهانی چین در سال 2018 معادل 2.5٪ افزایش و در سال 2019 1.9٪ افزایش یابد.

پیش بینی های صورت گرفته در مورد تعادل جهانی بازار مس نشان دهنده اندک مازاد (در حدود سالانه حدود 40،000 تن) در سال 2018 و کسری اندک (سالانه حدود 330،000 تن) در سال 2019 است:

·       گروه مطالعات بین المللی مس معتقد است که توازن بازار جهانی می تواند با توجه به عوامل متعدد که پیش بینی های تولید و مصرف را تغییر می دهد متفاوت خواهد بود.  

·       در حال حاضر این گروه تخمین می‌زند که در بازار مس جهانی شاهد اندک مازاد (در حدود سالانه حدود 40،000 تن) در سال 2018 و کسری اندک (سالانه حدود 330،000 تن) در سال 2019 باشیم. 

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :