شبکه اقتصادی آفتاب - هارمونی زمانی در رفتار قیمت روی
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 9/16/2019 5:32:53 AM
Monday, September 16, 2019

آفتاب مارکتس

هارمونی زمانی در رفتار قیمت روی

تیم اختصاصی تحلیل آفتاب مارکتس به تحلیل قیمت روی در یک دوره زمانی پرداخته است که در ادامه می توانید این تحلیل را با نمودار ببینید....

زمان انتشار: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷:۱۴


مودار زیر تغییرات قیمت فلز روی در تایم فریم ماهانه را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت در سال گذشته(2017) از ماه فوریه  تا می به مدت 4 ماه نزولی  بوده و بعد از تا پایان سال در مدار رشد قرار گرفته است. اکنون نیز به نظر میرسد این الگو بار دیگر در حال تکرار است چرا که  قیمت در ماهای مشابه سال قبل ریزشی بوده و آرایشی مشابه را شکل داده لذا انتظار میرود ماه آینده نیز شاهد اتفاق خاصی در این فلز نباشیم و باید منتظر ماه جون بود. بدیهی است تا رسیدن به این زمان باید به دقت تحرکات قیمت و تغییرات موجودی انبارهای مهم از جمله LME و شانگهای را به دقت رصد کرد تا در صورت تغییرالگو رفتار قیمت متوجه آن شد.

دیدگاه ها و نظرات :