شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل صنعت آلومینیوم بازار چین
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 9/16/2019 5:24:36 AM
Monday, September 16, 2019

آفتاب مارکتز

تحلیل صنعت آلومینیوم بازار چین

کاهش ظرفیت، حمایت از سوی هزینه ها و پیش بینی بهبود قیمت آلومینیوم

زمان انتشار: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴:۵۷


تقاضا به صحنه بازمی‌گردد

همزمان با تقویت تقاضای جهان و بهبود تقاضای داخلی چین انتظار می‌رود قیمت آلومینیوم در فصل اوج گیری تقاضا (فصلی که به طور ستنی تقاضا اوج می‌گیرد) حمایت شود.

پیش بینی می‌شود مصرف آلومینیوم از سوی بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و الکترونیک در سال 2018 به ترتیب معادل 6.8 درصد، 5.8 درصد و 4.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. همچنین تخمین زده می شود تقاضای این بخش‌ها به ترتیب 34 درصد، 24 درصد و 18 درصداز کل تقاضای آلومینیوم در چین را در برگیرد.

برگشت تقاضای جهانی به میدان باعث کاهش تاثیر اعمال تعرفه‌های آمریکا بر واردات این کشور خواهد شد

انتظار می‌رود بهبود تقاضای جهانی تاثیر عامل اعمال تعرفه‌های آمریکا روی واردات این کشور را کاهش دهد. ازظرفی همزمان نیز لیست کشورهایی که تحت تاثیر این تعرفه قرار می‌گیرند در حال تغییر می‌باشد.

در ماه ژانویه صادرات محصولات آلومینیوم چین به 440 هزار تن، ماه فوریه به 370 هزار تن و در ماه مارس به 452 هزار تن رسیده است که به ترتیب 14.3، 43 و 10.2 درصد رشد نسبت به سال قبل را ثبت نموده است (به دلیل بهبود تقاضای جهانی). کل صادرات محصولات آلومینیومی چین در سال 2015 4.76 میلیون تن، در سال 2016 معادل 4.59 میلیون تن و در سال 2017 معادل 4.83 میلیون تن اعلام شده است که در مجموع به ترتیب 15.6، 14.4 و 13.3 درصد از کل تولیدات این بخش را شامل شده است. صادرات به آمریکا 760 هزار تن، 790 هزار تن و 1.03 میلیون تن بوده که به ترتیب 15.9 درصد، 17.3 درصد و 21.3 درصد از کل صادرات چین را شامل شده است.

افزایش تقاضا در فصل اوج مصرف

به طور سنتی بین ماه‌های مارس و آپریل تقاضای آلومینیوم به اوج خود می‌رسد. محاسبه شده است که مصرف ظاهری آلومینیوم در ماه ژانویه 3.01 میلیون تن، فوریه 2.36 میلیون تن و ماه مارس به 2.91 میلیون تن رسیده باشد.  پیش بینی می‌شود به دلیل افزایش حجم تقاضا در فصل پیش رو کشش تقاضا این بخش افزایش یابد.بررسی احتمال کاهش عرضه جهانی

کاهش عرضه چین

انتظار می‌رود رشد عرضه چین به دلیل اعمال محدودیت روی ایجاد ظرفیت‌های جدید کاهش یابد. لذا پیش بینی می‌شود ظرفیت آلومینیوم چین در سال 2018، 2019 و 2020 معادل 46.1، 48.6 و 50میلیون تن (رشد 10، 5 و 3 درصدی نسبت به سال قبل) را تجربه نماید.

عرضه شرکت روسال

احتمال اعمال تحریم‌های آمریکا بر شرکت روسال احتمال محدودیت عرضه آلومینیوم را بالا خواهد برد لذا نگاهی بر عرضه این شرکت و سهم آن از بازار جهانی خواهیم داشت. روسال در سال 2015، 2016 و 2017 به ترتیب معادل 5.7، 5.6 و 5.3 درصد از عرضه کل آلومینیوم در دنیا را تامین نموده است. لذا سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص می‌دهد

حمایت قیمت آلومینیوم متاثر از هزینه ها

انرژی برق و هزینه آلومینا عاملی برای حمایت از قیمت آلومینیوم

انتظار می‌رود هزینه های تامین انرژی از جمله برق در سطح بالا باقی بماند چراکه مصرف انرژی برق در حال افزایش بوده و تمرکز دولت بر اسفاده از این انرژی می‌باشد. از طرفی با کاهش شدید عرضه آلومینا خارج از چین و همچنین کاهش ذخایر داخلی آلومینا احتمال اینکه هزینه آلومینا در سطوح بالا بماند زیاد است.

تخمین زده می‌شود میانگین هزینه تولید صنعت آلومینیوم (شامل مالیات) با در نظر داشتن آلومینای 2863 یوآن به ازای هر تن و همچنین هزینه برق 4566 یوآن به ازای هر تن معادل 14163 یوآن باشد.

کاهش عرضه آلومینا خارج از چین عاملی برای حمایت از قیمت

در حدود 3.2 میلیون تن از تولیدات جهان از کاهش ظرفیت تولید 50 درصدی شرکت  Norsk Hydro’s Alunorte متاثر خواهد شد. این رقم معادل 4.6 درصد مصرف آلومینای چین یعنیو معادل 70.28 میلیون تن در سال 2017 می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها و نظرات :