شبکه اقتصادی آفتاب - کامودیتی ها، پربازده ترین دارایی سال ۲۰۱۸
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 9/16/2019 5:08:58 AM
Monday, September 16, 2019

آفتاب مارکتز

کامودیتی ها، پربازده ترین دارایی سال ۲۰۱۸

کامودیتی ها از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون با ۲۲.۷ درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. پس از کامودیتی ها به ترتیب بیشترین بازدهی را طلا با ۱۱.۶ درصد، بازارهای نوظهور ۶.۵ درصد، سهام های ....

زمان انتشار: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳:۰۵


کامودیتی ها از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون با ۲۲.۷ درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. پس از کامودیتی ها به ترتیب بیشترین بازدهی را طلا با ۱۱.۶ درصد، بازارهای نوظهور ۶.۵ درصد، سهام های s&p ۵۰۰ معادل ۶.۳ درصد، سهام های اروپا و استرالیا و آسیای دور ۵.۹ درصد، اوراق قرضه جهانی پربازده ۳.۴ درصد، پول نقد ۱.۴ درصد، اوراق جهانی سرمایه گذاری منفی ۲ درصد، اوراق خزانه داری آمریکا منفی ۵.۷ درصد و در نهایت املاک منفی ۱۴.۶ درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

 

با شرط تداوم روند کنونی قیمتهای کامودیتی، امسال بهترین بازدهی کامودیتی ها از سال 2003 تا کنون خواهد بود. شرایط سرمایه گذاری در بخش کامودیتی به بهترین سطح خود از 2004-2008 تاکنون رسیده است.در جدول زیر اطلاعات بازدهی ریز کامودیتی ها را مشاهده میکنیم. جالب است بدانیم که وانادیوم 459 درصد از ژانویه تاکنون افزایش قیمت داشته است و پس از آن کبالت بوده که 277 درصد بازدهی داشته است. نفت وست تگزاس نیز 86 درصد، آلومینیوم 70 درصد، مس 46 درصد بازدهی داشته اند.

 

 

 

 

 

دیدگاه ها و نظرات :